Před 75 lety na Svatém Hostýně vyvrcholila orelská pouť.

Zúčastnilo se jí asi sto tisíc lidí, a stala se tak jednou z největších protikomunistických demonstrací za celou dobu trvání režimu.

A týkalo se to i jednoty Orla Uherský Brod.

Rozvrácené osudy členů, rodin, ukradený majetek. A mnohdy, když se pak věci po roce 1989 vracely, tak nebylo co. Nebo co zbylo, tak bylo „navráceno“ v dezolátním stavu, a to ještě po dlouhých soudních tahanicích. Toď ve zkratce „program“ KSČ a potažmo našeho státu po roce 1948. A po té i nevyrovnaní se s křivdami po roce 1989. Čest všem, kteří tyto hrůzy přežili a nezlomilo je to. R. I. P. těm, které to stálo životy.

Katolická sportovní organizace Orel měla už od roku 1948 zakázanou činnost. Právě v reakci na hostýnskou pouť pak komunistický režim zrychlil likvidaci spolku, který byl v roce 1950 rozpuštěný. Proti vrcholným představitelům Orla a organizátorům i některým účastníkům akce byla následně uspořádaná série tzv. orelských, vykonstruovaných procesů. Členy Orla soud poslal do vězení, pomocných technických praporů nebo do uranových dolů.

Kategorie: OrelOstatní