Na závěr velmi bohaté sezóny 2023, která mj. připoměla 90. výročí slavnostního otevření Orelského stadionu, proběhly poslední opravy a úpravy, které povedou k bezpečnosti návštěvníků a všech sportovců.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na chodu všech sportovišť. Poděkování míří také všem sponzorům, Městu Uherský Brod i všem donátorům.

Sportovcům přejeme dobrou zimní (halovou) přípravu a těšíme na start jarní sezóny 2024.

Kategorie: Ostatní