Župní orelské závody v plavání se uskuteční v sobotu 25. 3. 2023 od 13.00 h (prezence 12.45 h).

Přihlásit se můžete do pondělí 20. 3. 2023.Bližší informace jsou uvedeny v propozicích.

ŽUPA VELEHRADSKÁ

pořádá

ŽUPNÍ ORELSKÉ ZÁVODY V PLAVÁNÍ

V SOBOTU DNE 25. března 2023

V KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNĚ V UH. HRADIŠTI

Pořadatel : OREL ŽUPA VELEHRADSKÁ

Datum konání :  sobota 25. března 2023

Místo konání :  Aquapark v Uh. Hradišti (Sportovní ulice 1214)

Přihlášky: návratku odeslat do 20. 3. 2023 na e-mail: zupa-velehradska@seznam.cz

KategorieRok narozeníStylDélka
Benjamínci10 let a mladšíplav „jak umíš“ 25 m
mladší žáci/žákyně11 – 12 letvolný způsob, prsa 50 m
starší žáci/žákyně13 – 14 letvolný způsob, prsa 50 m
dorostenci/dorostenky15 – 16 letvolný způsob, prsa100 m
junioři/juniorky17 – 18 letvolný způsob, prsa100 m
muži/ženy19 – 40 letprsa, volný způsob100 m
Veteráni41 a více letprsa, volný způsob 50 m

 

Časový pořad : 

                           12.45 h – prezence na recepci (předání soupisek a převzetí klíčů od šaten)

                           13.00 h – zahájení závodů

                           14.45 h – ukončení závodů

Ředitel závodu: Jiří Strogan

Pokyny a sdělení:

  • rozpis závodu provede ředitel závodu
  • v rozpravě budou plavci seznámeni se startovními povely a dalšími pokyny závodů
  • program závodu stanoví ředitel závodu (startující budou seznámeni v rozpravě)
  • pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích
  • každý ze závodníků může být přihlášen do každé z disciplín vypsaných pro danou kategorii
  • každý z vypsaných závodů se uskuteční v případě startu min. 4 plavců
  • účastníci závodu zodpovídají za dodržování propozic soutěže a vedoucí výpravy nebo doprovod nese zodpovědnost za nezletilé osoby své výpravy během závodu i mimo závod
  • kompletně doplněnou soupisku startujících (formulář je součástí těchto propozic) je vedoucí výpravy povinen odevzdat při prezenci
  • závodů v plavání se mohou účastnit i nečlenové Orla
  • startovné je dobrovolné

Protesty:

S vkladem 500 Kč u ředitele závodu může vedoucí výpravy podat nejpozději do 10 minut po doběhnutí předmětného závodu, konečný verdikt vydá ředitel závodu, v případě zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Obecná pravidla

1. Omluvení neúčasti: Pokud jednota přihlásí účastníky na akci je možné se omluvit:

do pátku 24. 3. 2023 do 14.00 hod. na tel. č. 731600094 nebo na e-mail: zupa-velehradska@seznam.cz

2. Prokázání: podmínkou pro zařazení závodníka do závodu je prokázání se osobním průkazem zdravotní pojišťovny.

3. Prohlášení: S odvoláním na GDPR o ochraně osobních údajů, pořadatel turnaje prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení ŽUPNÍCH ZÁVODŮ V PLAVÁNÍ.

propozice připravil:  Jiří Strogan

Návratka
Akce:župní orelské závody v plavání
Datum:25. 3. 2023
Adresát:Orel župa Velehradská Mariánské nám. 78 686 01  Uh. Hradiště e-mail: zupa-velehradska@seznam.cz  
Odeslat do:e-mailem do 20. 3. 2023

Orel jednota                                                                     

přihlašuje

KategorieRok narozeníPočet
Vol.zp.Prsa
Benjamíncido 10 let  
Mladší žákyně11 – 12 let  
Mladší žáci11 – 12 let  
Starší žákyně13 – 14 let  
Starší žáci13 – 14 let  
Dorostenky15 – 16 let  
Dorostenci15 – 16 let  
Juniorky17 – 18 let  
Junioři17 – 18 let  
Ženy19 – 40 let  
Muži19 – 40 let  
Veteránky41 a více let  
Veteráni41 a více let  
Doprovod  
Celkem závodníků  

 

Statutární zástupce jednoty

Jméno a příjmení:

Funkce:          

SOUPISKA účastníků

 

ŽUPNÍ ORELSKÉ ZÁVODY
v Uherském Hradišti 25. 3. 2023

        Orel jednota

P.č.Příjmení a jménoKategorieDatum  narozeníStyl
         Vol. zp. ano/nePrsa ano/ne
Závodníci  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     
   

POZN.: KATEGORIE UVÁDĚJTE OD NEJMLADŠÍCH PO NEJSTARŠÍ!

 

Statutární zástupce jednoty

Jméno a příjmení:

Funkce:                                                         

Podpis:                                                                                                        Razítko

Kategorie: OrelOstatní