POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI OREL jednota UHERSKÝ BROD

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo-Orel-UB-2020-s-vyrezem-do-kulata.jpg.

Schůze se uskuteční v pátek 8. března 2024 v 19 hodin ve víceúčelovém komunitním centru Charity Masarykovo nám. č. 165 (pod farním kostelem).

PROGRAM:

1. zahájení

2. volba návrhové, mandátní komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. zpráva o činnosti, o hospodaření a revizní komise za rok 2023

4. volba starosty, místostarosty, členů rady a revizní komise

5. plán činnosti na rok 2024

6. ocenění členů

7. volba delegátů na župní sjezd

8. diskuze

9. usnesení

10. závěr

Na schůzi se budou vybírat členské příspěvky na rok 2024.       

Občerstvení zajištěno.

Kategorie: OrelOstatní