Naši sportovní činnost v roce 2023 finančně podpořila NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA a to formou Dotační neinvestiční výzvy Můj klub 2023.

Děkujeme za podporu.

Kategorie: Ostatní